Şcoala Altfel 2014


- Macheta de raportare va fi completată doar de către profesorul coordonator de activitate, pentru a evita dubla raportare.

- În cazul activitaţilor desfăşurate mai multe zile, se va înscrie activitatea de mai multe ori, pentru fiecare zi în parte. (Exemplu: o excursie de 2 zile - se va înscrie şi pentru ziua de luni, şi pentru ziua de marţi).

- Profesorii coordonatori vor păstra listele de prezenţă cu elevii participanţi la activitate.

- Termen de raportare: 30 aprilie 2014.Documente de referinţă:

Metodologia Programului „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” (7-11 aprilie 2014)

Procedură internă privind desfăşurarea programului "Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!"


Documente de lucru ale diriginţilor: (nu se predau; se păstrează la dosarul dirigintelui)

Tabel de înregistrare a opţiunilor elevilor pentru activităţile din programul „Şcoala Altfel” 2014

                - se completează în perioada 22-24.01.2014, după consultarea listei de propuneri

Tabel centralizator cu opţiunile elevilor pentru activităţile din programul „Şcoala Altfel” 2014

                - se completează în perioada 24-25.01.2014, pe baza tabelului de opţiuni ale elevilor


LISTELE CU PROPUNERILE DE ACTIVITĂŢI

- pentru gimnaziu

 - pentru liceu

 

 

 

You are here: Home Şcoala Altfel 2014